چت اورداپ
رسیدیم به انتهای خیابان آذر....
میبینی؟!
این بار پاییز خودش چمدان به دست ایستاده
عزم رفتن دارد
خسته شده است از این همه رفتن و نیامدن
میرود
شاید در نبودش کسی بیاید.


پاسخ
ستاره ss ٧ ساعت قبل
yasi banoo ٧ ساعت قبل
parnya ٩ ساعت قبل
آوای بهار منو تو
➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘

 
چت اورداپخوشگله
پاسخ
sahra2222 ٧ ساعت قبل
Kheyliiiiii
فاطمه123 ٧ ساعت قبل
خوشگله
parnya دیروز
آبجی یاسی
➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘

 چت اورداپ
در دنیایـے
ڪہ همـہ بـہ دنبـال
خــاص بـودن هستنـد،
تو معمـولے بـاش.
زیـرا ســاده ومعمــولے بــودن
در چنیــن دنیایـے
"خــــاص‌ترین" ڪار است!
پاسخ
فاطمه123 ٧ ساعت قبل
parnya ١٠ ساعت قبل
♥وحید♥ ١۵ ساعت قبل
سادگی محبتی الهایست خدا به هر کسی میده ولی نگه داشتنو باید بلد باشیم
➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘

 
چت اورداپ
حَـق دادنی نیست
"گرفتنیـست"
دستانـت را به من هـم ، نَدهی
"میگیرَمـِشان"


پاسخ
نرگس23 ٩ ساعت قبل
چ جالب اوهوم
➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘

 

چت اورداپ
تا تو را جای شد
ای سرو روان در دل من

هیچ کس می‌نَپسندم
که به جای تو بود...
پاسخ
parnya ٩ ساعت قبل
آوای بهار
آوااااای بهار ٩ ساعت قبل
parnya ٩ ساعت قبل
الی ناز
➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ صفحه بعد >>
parnya
parnya

خانم parnya

اهل آذربایجان غربی است

متولد 14 شهريور

تاریخ 20 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

➲ اِفتــِخـار میــکنــم حَســـودمـ➲ ✘ چـــون چـــیزی کــهـ مــآل مَنــهـ ♥ کسـی غَــلط میــکُنــهـ حتــی ☚ اشــــارهـ کُـــنـهـ ☛ ✘

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان